13% OFF

Complete SS2 Yoruba Lesson Note

Original price was: ₦1,500.00.Current price is: ₦1,300.00.

Pay with your ATM Card, USSD code or Bank Transfer to get immediate access to the download links page (download links will also be sent to your email address) for SS2 First, Second and Third Term Yoruba lesson notes. Payments are securely handled by Paystack.

Category: Tag:

Description

These lesson notes cover the following topics for SS2 First, Second and Third Term Yoruba:

FIRST TERM

OSE AKORI EKO
1 EDE – Atunyewo lori Aroko ajemo isipaya:

i.                     Ilana ero aroko ajemo isipaya

ii.                   Akole, Ifaara, koko oro, agbalo gbdo

iii.                  Alaye kikun lori eto ipin afo

iv.                 Kiko aroko lori akole bii Omi, Iyan,Oja ati bee lo

ASA – Atunyewo lori eko ile:

i.                     Ibowofagba, ikini, bi o se ye ni gbogbo igba, suuru, otito sise, iforiti, igboran ati bee bee lo

LITIRESO – Itupale asayan iwe ti ajo WAEC/NECO yan ti rgbe Akomolede fi owo si.

2 EDE – Atunyewo lori silebu ede Yoruba:

i.                     Oriki silebu

ii.                   Silebu oni faweli kan (F)

iii.                  Silebu alakanpo konsonanti ati faweli

iv.                 Pipin oro si silebu

ASA – Atunyewo ise abinibi:

i.                     Ise agbe, gege bi ise abinibi gbogbo wa. Awon ohun elo ise agbe: Oko, Ada, ati bee bee lo

ii.                   Ise agbede, ise alapata, ise akope ati ise gbenagbena ati bee bee lo

LITIRESO – Itesiwaju lori atupale awon iwe Litireso:

i.                     Awon eda itan

ii.                   Ibudo itan

3 EDE – Atunyewo aroko onisorongbesi:

i.                     Alaye lori oro onisorongbesi

ii.                   Kiko aroko onisorongbesi to dale isele awujo

ASA – Ona ibanisoro:

i.                     Lilo awon eya ara fun ibanisoro bii sise ni ni eekanna, ori gbongbon, oju sise, ara mimi, titenimole, imu yinyin ati iparoko.

LITIRESO – Itupale iwe litireso:

Ahunpo itan ati awon asa Yoruba to seyo ninu itan naa

4 EDE – Atunyewo ihun oro

i.                     Siseda oro rouko

ii.                   Alaye lori awon oro oruko ti a ko seda sugbon ti won dabi eyi ti aseda bi ile, oba, omo, iay ati bee bee lo

ASA – Itesiwaju eko lori ona ibanisoro:

i.                     Ibanisoro ni aye ode oni bi iwe iroyin, telifonu, redio, foonu, foonu alagbekaa 1 meeli ati fasi (fax)

LITIRESO – Sise atupale asayan iwe litireso:

i.                     Awon ilo ede/Akanlo ede

ii.                   Sise orinkinniwin won

5 EDE – Onka Yoruba:

i.                     Lati egbaa de oke meedogbon on (2,000 – 500,000)

ASA – Awon orisa ile Yoruba:

i.                     Ogun, Obatala, Esu

ii.                   Awon ohun ti a fi n bo eon ati oriki okookan won

LITIRESO – Kika iwe asayan ti ijoba yan

6 EDE – Onka Yoruba:

i.                     Lati oke meedogbon on de Aadota (500,000 – 1,000,000)

ASA – Awon orisa ile Yoruba ati bi a se n bo won:

i.                     Orunmila, Sango

ii.                   Awon ohun ti a fi n bo won ati oriki okookan won

LITIRESO – Kika sayan iwe litereso Yoruba ti ajo WAEC/NECO yan

7 EDE – Atunyewo awon eya ara ifo:

i.                     Lilo awon eya ara ifo

ii.                   Alaye lori afipe asunsi ati afipe akanmole

ASA – Awon orisa ati bi a se n bo won:

i.                     Awon orisa miiran ni agbegbe awon akeeko

ii.                   Ipo orisa ni ile Yourba

iii.                  Pataki orisa lawujo Yoruba

LITIRESO – Kika iwe litireso Yoruba ti ijoba yan

8 EDE – Atunyewo awon iro ninu ede Yoruba:

i.                     Iro faweli, iro konsonanti ati iro ohun

ASA – Ero ati igbagbo awon Yoruba lori Oso ati Aje:

i.                     Ise ti awon aje n se ninu isegun ati iwosan

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

9. EDE – Atunyewo apejuwe iro konsonanti ati iro faweli:

i.                     Yiya ate faweli ati konsonanti

ii.                   Sise apejuwe awon iro konsonanti ati faweli leyo kookan

ASA – Ero ati igbagbo Yoruba lori akudaaya ati abami eda:

i.                     Akudaaya ati abami eda bii Egbere, Iwin, Alujonu, Ebora ati bee bee lo

LITIRESO – Kikai we litireso ti ijoba yan

10 EDE – Atunyewo eko lori ami ohun:

i.                     Kiko ami ohun Yoruba meteeta

ii.                   Alaye lori ise ti ami ohun n se ninu ede Yoruba

ASA – Igbagbo Yoruba nipa ori tabi eleeda:

LITIRESO – Kika iwe litireso Yoruba ti ijoba yan fun saa yi

11 & 12 Atunyewo lori gbogbo ise saa yii ati idanwo ipari saa keta lori Ede, Asa ati Litireso ede Yoruba

 

SECOND TERM

OSE AKORI EKO
1 EDE – Aroko (Leta gbefe)

i.                     Awon eto ati ilana leta gbefe

ii.                   Adiresi ikini, deeti, koko oro, asokagba ati bee bee lo

ASA – Isinku ni ile Yoruba I

i.                     Orisirisi bii iku se n pani apeere, aisan, ijamba lorisirisi, afomowofe ati bee bee lo

ii.                   Itufo ati itoju oku ni ile Yoruba

iii.                  Ibanikedun ati sise oku agba

LITIRESO – Asayan iwe litireso ti ajo WAEC/NECO yan ti egbe akomolede ipinle Eko fi owo si

2 EDE – Aayan ogbufo

i.                     Titumo ayolo ewi ni ede geesi si ede Yoruba

ii.                   Awon offin to ro mo aayan ogbufo

ASA – Isinku ni ile Yoruba II

i.                     Orisirisi oku ati bi a se n sin won

(a)    Oku omode (b) Oku obinrin (d) Awon oku abami

ii.                   Oku riro ati etutu oku sise bi ti elegun ba ku, won gbodo se etutu fun un ki eegun si jade lojo naa

LITIRESO – Itupale lori iwe Litireso ti ajo WAEC/NECO yan fun SS2

i.                     Awon eda itan

ii.                   Ibudo itan

3 EDE – Aayan ogbufo oloro wuuru:

i.                     Titumo eyo oto gbolohun ede geesi si ojulowo ede Yoruba

ii.                   Titumo ayolo ipin afo lati ede geesi si ede Yoruba

ASA – Eto ogun jije I

i.                     Itumo ogun ati ohun ti an je logun

ii.                   Iyato laarin ogun iya ati baba

iii.                  Ona ti a n gba pin ogun ni ile Yoruba

iv.                 Awon ti o ni eto si ogun pinpin

v.                   Aleebu to rom o ogun pinpin

LITIRESO – Itupale iwe litireso:

Ahunpo itan ati asa Yoruba to suyo ninu itan naa

4 EDE – Aroko (leta aigbagbefe)

i.                     Igbese leta aigbagbefe

ii.                   Adiresi, deeti, ikini, akole, koko oro, ikaadi, oruko ati ifowosi

ASA – Eto ogun pinpin II

Ipa ti ofin ijoba n ko lori ogun laye ode oni

LITIRESO – Sise itupale asayan iwe litireso:

i.                     Awon ilo ede lakanlo ede

ii.                   Sise orinkinniwin won

5 EDE – Iparoje ati isunki:

i.                     Pipa iroje ibi ti ipaje yii ti le waye apola oruko apola ise ati awon ihun miiran

ASA – Eto idajo laye atijo:

i.                     Ona ti a fi n se idajo laye atijo beere lati odo oba, baale ati ijoye

ii.                   Ipa ti emese / ilari n ko ninu eto idajo

LITIRESO – Kika iwe asayan ti ajo WAEC/NECO yan

6 EDE – Aranmo:

i.                     Itumo aranmo

ii.                   Orisii aranmo

iii.                  Ofin to ro mo aranmo

ASA – Eto idajo lode oni:

i.                     Idajo lode oni ni ile ejo orisirisi, ile ejo ibile, ile ejo giga, ile ejo kotemilorun, ile ejo togajulo igbimo, eleti gbaroye ati beebee lo

ii.                   Ipa ti olopaa ati woda n ko ninu idajo ode oni

iii.                  Ise agbejoro ninu idajo odeoni

iv.                 Eto yiyanju aawo lori redio ati telifison

LITIRESO – Kika sayan iwe litereso Yoruba ti ijoba yan

7 EDE – Oro agbaso:

i.                     Afo asafo

ii.                   Afo agba oro

iii.                  Awon wunren ti maa n lo ninu oro agbaso

ASA – Aroko pipa:

i.                     Orisirisi awon n kan ti a fin paroko ati itumo won

ii.                   Idi/anfani ti a fin paroko ni ile Yoruba

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

8 EDE – Oro/gbolohun onipoona:

i.                     Itumo poona

ii.                   Akojopo awon oro onipoona

iii.                  Alaye lori itumo oro ati gbolohun onipoona

ASA – Eewo ni ile Yoruba:

i.                     Kini eewo/orisi eewo

ii.                   Orisirisi eewo ati itumo okankan won

iii.                  Ki ni o maa n sele ti eniyan ba deja eewo ati atunbo tan re

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

9. EDE – Awe gbolohun ede Yoruba:

i.                     Oriki ati alaye kikun lori awe gbolohun

ii.                   Orisi awe gbolohun

iii.                  Olori awe gbolohun

iv.                 Awe gbolohun afarehen

ASA – Igbagbo ati ero Yoruba nipa Ajinde leyin iku

LITIRESO – Awon eka ede Yoruba:

i.                     Ohun ti eka ede je

ii.                   Awon eka ede to wan i ipinle kookan

10 EDE – Apola ninu gbolohun ede Yoruba:

i.                     Apola oruko

ii.                   Apole ise

iii.                  Ihun apola

iv.                 Awon isori oro ti a le ba pade labe apola oruko ati apola ise

ASA – Igbagbo Yoruba nipa Olodumare:

i.                     Tani Olodumare?

ii.                   Awon oruko ti Yoruba fi n pe Olodumare

iii.                  Abuda ti awon Yoruba fi n pe Olodumare

LITIRESO – Kika iwe ti ijoba yan

11 Atunyewo lori gbogbo ise saa yii
12&13 Idanwo ipari saa yii

THIRD TERM

OSE AKORI EKO
1 EDE – Atunyewo lori Aroko ajemo isipaya:

i.                     Ilana ero aroko ajemo isipaya

ii.                   Akole, Ifaara, koko oro, agbalo gbdo

iii.                  Alaye kikun lori eto ipin afo

iv.                 Kiko aroko lori akole bii Omi, Iyan,Oja ati bee lo

ASA – Atunyewo lori eko ile:

i.                     Ibowofagba, ikini, bi o se ye ni gbogbo igba, suuru, otito sise, iforiti, igboran ati bee bee lo

LITIRESO – Itupale asayan iwe ti ajo WAEC/NECO yan ti rgbe Akomolede fi owo si.

2 EDE – Atunyewo lori silebu ede Yoruba:

i.                     Oriki silebu

ii.                   Silebu oni faweli kan (F)

iii.                  Silebu alakanpo konsonanti ati faweli

iv.                 Pipin oro si silebu

ASA – Atunyewo ise abinibi:

i.                     Ise agbe, gege bi ise abinibi gbogbo wa. Awon ohun elo ise agbe: Oko, Ada, ati bee bee lo

ii.                   Ise agbede, ise alapata, ise akope ati ise gbenagbena ati bee bee lo

LITIRESO – Itesiwaju lori atupale awon iwe Litireso:

i.                     Awon eda itan

ii.                   Ibudo itan

3 EDE – Atunyewo aroko onisorongbesi:

i.                     Alaye lori oro onisorongbesi

ii.                   Kiko aroko onisorongbesi to dale isele awujo

ASA – Ona ibanisoro:

i.                     Lilo awon eya ara fun ibanisoro bii sise ni ni eekanna, ori gbongbon, oju sise, ara mimi, titenimole, imu yinyin ati iparoko.

LITIRESO – Itupale iwe litireso:

Ahunpo itan ati awon asa Yoruba to seyo ninu itan naa

4 EDE – Atunyewo ihun oro

i.                     Siseda oro rouko

ii.                   Alaye lori awon oro oruko ti a ko seda sugbon ti won dabi eyi ti aseda bi ile, oba, omo, iay ati bee bee lo

ASA – Itesiwaju eko lori ona ibanisoro:

i.                     Ibanisoro ni aye ode oni bi iwe iroyin, telifonu, redio, foonu, foonu alagbekaa 1 meeli ati fasi (fax)

LITIRESO – Sise atupale asayan iwe litireso:

i.                     Awon ilo ede/Akanlo ede

ii.                   Sise orinkinniwin won

5 EDE – Onka Yoruba:

i.                     Lati egbaa de oke meedogbon on (2,000 – 500,000)

ASA – Awon orisa ile Yoruba:

i.                     Ogun, Obatala, Esu

ii.                   Awon ohun ti a fi n bo eon ati oriki okookan won

LITIRESO – Kika iwe asayan ti ijoba yan

6 EDE – Onka Yoruba:

i.                     Lati oke meedogbon on de Aadota (500,000 – 1,000,000)

ASA – Awon orisa ile Yoruba ati bi a se n bo won:

i.                     Orunmila, Sango

ii.                   Awon ohun ti a fi n bo won ati oriki okookan won

LITIRESO – Kika sayan iwe litereso Yoruba ti ajo WAEC/NECO yan

7 EDE – Atunyewo awon eya ara ifo:

i.                     Lilo awon eya ara ifo

ii.                   Alaye lori afipe asunsi ati afipe akanmole

ASA – Awon orisa ati bi a se n bo won:

i.                     Awon orisa miiran ni agbegbe awon akeeko

ii.                   Ipo orisa ni ile Yourba

iii.                  Pataki orisa lawujo Yoruba

LITIRESO – Kika iwe litireso Yoruba ti ijoba yan

8 EDE – Atunyewo awon iro ninu ede Yoruba:

i.                     Iro faweli, iro konsonanti ati iro ohun

ASA – Ero ati igbagbo awon Yoruba lori Oso ati Aje:

i.                     Ise ti awon aje n se ninu isegun ati iwosan

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

9. EDE – Atunyewo apejuwe iro konsonanti ati iro faweli:

i.                     Yiya ate faweli ati konsonanti

ii.                   Sise apejuwe awon iro konsonanti ati faweli leyo kookan

ASA – Ero ati igbagbo Yoruba lori akudaaya ati abami eda:

i.                     Akudaaya ati abami eda bii Egbere, Iwin, Alujonu, Ebora ati bee bee lo

LITIRESO – Kikai we litireso ti ijoba yan

10 EDE – Atunyewo eko lori ami ohun:

i.                     Kiko ami ohun Yoruba meteeta

ii.                   Alaye lori ise ti ami ohun n se ninu ede Yoruba

ASA – Igbagbo Yoruba nipa ori tabi eleeda:

LITIRESO – Kika iwe litireso Yoruba ti ijoba yan fun saa yi

11 & 12 Atunyewo lori gbogbo ise saa yii ati idanwo ipari saa keta lori Ede, Asa ati Litireso ede Yoruba

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Complete SS2 Yoruba Lesson Note”

Your email address will not be published. Required fields are marked *