100% OFF

Second Term JSS3 Yoruba Lesson Note

Original price was: ₦500.00.Current price is: ₦0.00.

Pay with your ATM Card, USSD code or Bank Transfer to get immediate access to the download link page (download link will also be sent to your email address) for JSS3 Second Term Yoruba lesson note. Payments are securely handled by Paystack.

Our lesson notes are downloaded in Ms-Word Format.

HOW TO PLACE ORDER: Under the eNote you want to order, click “Order Now“, then scroll down and click on “Proceed to Checkout” to load the order page, enter your payment details and click “Place Order” to finalize your order either using your ATM Card or by Bank transfer.

[To add multiple items to the cart, after adding the first item to cart, before proceeding to checkout, click on “Continue Shopping” to add more item(s) to cart, before clicking “Proceed to Checkout” to finalize your order.]

DOWNLOAD LINK(S): After a successful payment, you will be automatically redirected to the download page (also the download link(s) will be automatically sent to your email address).

CONTACT US: Need help? Contact admin via WhatsApp: 08075777704  or Email: edupodia@gmail.com

Category: Tag:

Description

This lesson note covers the following topics for JSS3 Second Term Yoruba:

SECOND TERM E-LEARNING NOTE.

 

 

ISÉ ;  YORÙBÁ

KÍLÀÀSÌ ; J.S THREE

ÌLÀNÀ IS̩É̩́ KÍKÓ̩;

Ò̩SÈ̩        ORÍ- Ò̩RÒ̩

1[a]  Èdè;  Hìhun orisirisi awé̩- gbólóhùn pò̩ di odidi gbólóhùn

[b]Àsà;  Àwo̩n àsà tó súyo̩ láti inú orin etíye̩rí àti dadakúàdà

[d]Lítírésò̩;  Àkóónú orin etíyerí àti dadakúàdà

2[a]Èdè;  Àròko̩ lé̩tàkíko̩ – àìgbè̩fè̩

[b]Àsà;  Àwo̩n orìsà àti èèwò̩ tó súyo̩ nínú lítírésò̩ Yorùbá

[d]Lítírèsò̩;  Ìfáàrà lórí àwò̩n lítírésò̩ alohùn tí a ń fi ò̩rò̩ wo̩n dá

wo̩n mo̩.

3[a]Èdè;     Ìyàtò̩ tó wà láàrín àpólá àti awé̩- gbólóhùn Yorùbá

[b]Àsà;    Ìtàn ìsè̩dálè̩ àgbáyé.

4[a]Èdè;     Àròko̩        alálàyé 1: Ìtó̩nisónà àti àròso̩

[b]Àsà;     Òwe Yorùbá

[d]Lítírésò̩;  Oríkì orílè̩ – e̩lé̩rìn, olókùne̩sin abbl

5[a]Èdè;     Àròko̩ alálàyé II

[b]Àsà;     Àwo̩n àkànlò ò̩rò̩ Yorùbá

[d]Lítírésò̩;  Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

6[a]Èdè;     Àkàyé 1- o̩ló̩rò̩ wuuru/ geere

[b]Àsà;    Àwón imo̩lè̩/òrìsà tó súyo̩ nínú lítírés̩o̩

[d]Lítírésò̩;  Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

7[a]Èdè;     Àkàyé II- Ewì

[b]Àsà;    Àwón imo̩lè̩/òrìsà tó súyo̩ nínú lítírés̩o̩

[d]Lítírésò̩;  Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

8[a]Èdè;     Àtúnyè̩wò àwo̩n è̩yán ò̩rò̩

[b]Àsà;     Ìgbésè ìgbéyàwó ní ilè Yorùbá

[d]Lítírésò̩;  Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

9[a]Èdè;     Àtúnyèwò àwo̩n ò̩rò̩ àpó̩nlé

[b]Àsà;     Ìkómojáde ní ilè̩ Yorùbá

[d]Lítírés̩ò̩;  Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

10Àtúnyèwò isé sáà kíní

11Àtúnyèwò isé sáà kejì

12Àtúnyèwò isé̩ lori ìwé lítírésò̩ tí ìjo̩ba yàn

13Ìdánwo sáà kéjì

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Second Term JSS3 Yoruba Lesson Note”

Your email address will not be published. Required fields are marked *